Cenník

...alebo koľko Vás to môže stáť.


Uvedené ceny sú orientačné, finálna cena sa dohaduje zmluvne.

Cenník - neplatiteľ DPH

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka je zápis v peňažnom denníku, zápis v knihe pohľadávok, zápis v knihe záväzkov, príp. iných pomocných knihách)                                                                                                                                         0,6 €

Daňové priznanie fyzickej osoby-podnikateľa a účtovná závierka                                                                       40 €

Mesačný paušál (mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky)                                                                                                                                od 30 €


Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka (položka je zápis v hlavnej knihe - došla faktúra, vystavená faktúra, pokladničný doklad, riadok bankového výpisu)                                                                                                                                                      0,8 €

Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka                                                                                        50 €

Mesačný paušál (mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky)                                                                                                                              od 40 €


Ostatné

Daňové priznanie k DPH (vypracovanie daňového priznania pri registrácii podľa §7 alebo 7a)                    20 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (spracovanie pre 3 autá, každé ďalšie auto sa cena zvyšuje o 5 €/ks)                                                                                                                                                                                20 €Přidat řádek

Cenník - platiteľ DPH

Pre platiteľov DPH uprednostňujeme dohodnutý mesačný paušál.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka je zápis v peňažnom denníku, zápis v knihe pohľadávok, zápis v knihe záväzkov, príp. iných pomocných knihách)                                                                                                                                            0,8 €

Daňové priznanie fyzickej osoby-podnikateľa a účtovná závierka                                                                           60 €

Mesačný paušál (mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky                                                                                                                                 )od 40 €

Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka (položka je zápis v hlavnej knihe - došla faktúra, vystavená faktúra, pokladničný doklad, riadok bankového výpisu                                                                                                                                                          1,0 €

Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka                                                                                         100 €

Mesačný paušál (mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky)                                                                                                                                 od 50 €

Ostatné

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (vypracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty)                                                                                                                                                           30 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (spracovanie pre 3 autá, každé ďalšie auto sa cena zvyšuje o 5 €/ks)                                                                                                                                                                                   20 €

Import (automatizovaný import vystavených faktúr, bankového výpisu)                                                             10 €Přidat řádek

Cenník - ostatné

Mzdy

Prvý zamestnanec (spracovanie mzdy, výkazy do SP a ZP, odoslanie prehľadu na daňový úrad, vykonanie ročného zúčtovania)                                                                                                                                                                        10 €

Každý ďalší zamestnanec                                                                                                                                                 5 €

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmu - typ A (príjem z pracovných pomer a z dôhod)                                             15 €

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby - typ B (prenájom nehnuteľnosti a príjem z pracovného pomeru alebo dohôd)                                                                                                                                                                    30 €

Daňové priznanie k dani z príjmu - typ B (príjem zo živnosti - používajú sa paušálne výdavky a príjem z pracovného pomeru alebo dohôd)                                                                                                                                                     50 €

Ostatné

Ekonomické poradenstvo (emailom, ekonomicky, osobne)                                                                             30 €/hod

Kontaktujte nás

Copyright Účtujeme pre VÁS